Wrexham’s Cultural Activities & Events/Gweithgareddau diwylliannol a ddigwyddiadau Wrecsam


"Dress the Town - Gwisgor Dref "

Thursday, 1st January | Wrexham Town Centre Canol y Dref

| £FREE - AM DDIM


The night before Creative International begins, a lead artist working with Arts Connection will dress the town utilising shop windows, street furniture and anything that doesn't move. Y noson cyn agor Creadigol Rhyngwladol, fe fydd un or prif artistiaid, yn gweithio gyda Cyswllt Celf, yn gwisgor dref gan wneud defnydd o ffenestri siopau, dodrefn stryd ac unrhyw beth sy ddim yn symud.

Have an event for Creative International?

Easily create and add the event now!

Create event

powered by


©2014 Creative International